Kiedy psycholog w UK to dobry wybór?

Potrzebujesz pomocy polskiego psychologa UK? Zajrzyj tu.

Po wejściu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu obcych rynków zatrudnienia na naszych rodaków, Polacy chętnie poczęli emigrować do Wielkiej Brytanii. Aktualnie powodu Brexitu zjawisko emigracyjne praktycznie zanikło, jednak nadal nie brakuje ludzi skłonnych do pracy bądź rozpoczęcia nauki właśnie w Wielkiej Brytanii. Często jednak pobyt w Wielkiej Brytanii może generować mnóstwo problemów, z którymi trudno jest sobie poradzić bez dodatkowego wsparcia profesjonalisty bardzo.

Polski psycholog w UK – w jakich okolicznościach jest potrzebny?

Pobyt na Wyspach i mająca z tym związek rozłąka z bliskimi, a także zatrudnienie w obcym państwa, rodzą cały szereg problemów, którym naprawdę trudno jest podołać. Rozstanie z rodziną często powoduje ogromny stres. Do tego nieraz pojawiają się też kłopoty z nawiązaniem trwałych przyjaźni ze współpracownikami lub w ogóle z dostaniem pracy. Brak opanowania języka, który ciągle jest wcale nierzadko spotykany, powoduje, iż w krótkim czasie dochodzi do odcięcia się od kolegów , z którymi się pracuje. A stąd już tylko niewielki krok do poważnych wahań nastroju czy zwiększenia liczby odruchów o charakterze agresywnym. Nad odruchami tego rodzaju niezwykle trudno jest zapanować bez pomocy psychologicznej. Z tego powodu nie wolno obawiać się korzystania ze wsparcia specjalisty. Sesja z psychologiem jest najlepszym wyjściem.

Polski psycholog w UK – jak wygląda przebieg takiej rozmowy?

Każda rozmowa z psychologiem przeprowadzana jest w bezpiecznej atmosferze i dyskretnej. Nie trzeba bać się, że historie , które zostały opowiedziane w czasie sesji będą przekazane dalej. Psychologa obowiązuje bowiem zachowanie tajemnicy , a zwolnić z niej ma prawo tylko sąd. Przed psychologiem nie należy skrywać kłopotów i słabości – jego rolą jest wsparcie w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten uczy, w jaki sposób radzić sobie ze stresującymi zdarzeniami, jak również pokazuje jak rozpoznawać sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to najlepszy wybór. Sesja przeprowadzana jest w języku polskim, dzięki czemu odbywa się sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba przychodząca z kłopotami nie powinna się bowiem martwić się tym, czy zostanie zrozumiana i czy sama dobrze pojmie to, co mówi jej psycholog.

Siedziba:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339