Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Skieruj się tutaj jeśli jesteś zainteresowany tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]