Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Zajrzyj tu jeśli interesujesz się cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez trudu da się wyszukać darmowe platformy oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obowiązkowe, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy koszt tłumaczeń?

Czas realizacji, język, stopień trudności tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała nas translacja dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Przekład kontraktów handlowych, dysertacji medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Warto zaakcentować, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]