Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w stosunku do osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy temperamentalne, osobowościowe, inteligencji. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]