Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Jeśli chcesz zamówić badania psychologiczne Bielsko, zajrzyj na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo kontrolowane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]