W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W trakcie budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozkwit niebezpiecznych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które elementy budowli trzeba chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, dachy, piwnice, balkony i tarasy, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów budynku. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Istotne jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić fachowej ekipie, mającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze profesjonalistami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem oraz naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.