Jakie parametry techniczne schodów należy wziąć pod uwagę przy ich projektowaniu?

Zobacz, gdzie kupić schody drewniane zabiegowe, wejdź na www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko wytrzymałe i wspaniale prezentujące się, lecz także muszą być nade wszystko bezpieczne oraz praktyczne w użytkowaniu. W czasie planowania mieszkania dwupoziomowego bądź domu trzeba wobec tego uwzględnić bieżące przepisy opisujące to, jakie normy techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Gdzie podane są aktualne normy odnośnie schodów wewnętrznych?

Bez znaczenia, czy w projekcie chcemy zbudować schody wewnętrzne drewniane, szklane lub betonowe, ich struktura musi być zgodna z określonymi w aktach prawnych warunkami. Wytyczne traktujące o tym, jak winny wyglądać prawidłowo sporządzone schody wewnętrzne, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym dostępne są dane o całkowitej liczbie schodów w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wielkości spoczników i stopni.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – norma

Jeżeli planujemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary muszą gwarantować komfortowe korzystanie z nich przez każdego z lokatorów – także przez dzieci, osoby starsze czy osoby mające problemy z poruszaniem się. Według przepisów wymienionego w poprzednim akapicie rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Należy jednakże uwzględnić to, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależy od ich wysokości, a oblicza się ją podług przytoczonej w rozporządzeniu formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest określona w tym akcie prawnym – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, lecz uznaje się, iż bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, czyli platformy między biegami, winna z kolei mieć nie mniej niż 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich ilość możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże m.in. budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jak również mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów zabiegowych, spiralnych oraz wachlarzowych

Rozporządzenie określa też parametry schodów wachlarzowych, czyli takich, w których stopnie mają kształt trapezów, przez co bieg układa się w łuk. Takie schody są niezwykle efektowne, a jeśli będą poprawnie rozplanowane, to także są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni powinna wynosić co najmniej 0,25 m – to umożliwi bezpieczne ich pokonywanie.

Rozporządzenie precyzuje też parametry, jakie muszą spełniać schody kręcone oraz zabiegowe. Dla przypomnienia – schody kręcone są wznoszone na planie koła. Natomiast schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, jednak nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni musi wynosić nie mniej niż 25 cm i trzeba ją zagwarantować w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Analogiczne wymiary należy zapewnić schodom kręconym, lecz w tym przypadku odległość odmierza się od słupa będącego centralną strukturą schodów.

Siedziba:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]