Przetwory ekologiczne ze zdrowych upraw – czym się charakteryzują?

Jeśli potrzebujesz żywności eko, koniecznie wejdź na artmankiszonki.pl/pl/c/Zywnosc-ekologiczna/15.

Od prężnego rozwoju przemysłu żywieniowego, który zaczął się w XX wieku, produkty konsumowane przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej nasycać różnorodnymi związkami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednakże wraz z dojrzewającą świadomością konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, w ostatnim czasie coraz częściej poszukują oni produktów wyprodukowanych z eko żywności.

Zalety żywności ekologicznej

Aby jakiś wyrób dostępny w naszym kraju mógł tytułować się „eko”, musi sprostać wielu wytycznym. Żywność eko oraz przetwory z niej wykonane muszą uzyskać stosowne certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego laboratoria. Najważniejszym jednak przymiotem spożywczych artykułów ekologicznych jest to, iż wykorzystane do ich przygotowania warzywa oraz owoce uprawiano według wszystkich zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie korzystali z syntetycznych środków protekcji roślin ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale które również szkodzą ekosystemowi. Niektóre wszak nawozy wywołują odkwaszenie gleby czy zatruwają wody gruntowe, a natryski upraw silnymi pestycydami nierzadko skutkują obumieraniem pożytecznych pszczół. Tymczasem na skutek ekologicznej uprawy rośliny cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niepożądanych substancji przedostanie się do ustroju ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na opakowaniu przetworów ekologicznych

Żywność eko podlega stałemu nadzorowi na wszystkich etapach produkcji, w tym także podczas przewozu oraz składowania. Co istotne, jeśli przetwór spełnia wymogi, jego wytwórca nie licząc standardowych informacji m.in. o terminie trwałości, masie netto, kraju pochodzenia składników, możliwych alergenach oraz warunkach składowania, musi również obligatoryjnie podać numer ID jednostki certyfikującej dany produkt oraz umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, a więc białe gwiazdki ułożone w kształt liścia. Wypatrując ekologicznych przetworów należy zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o zdobytych certyfikatach.

Siedziba:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]