Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Zobacz, gdzie nabyć kontenery na odpady, wejdź na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]