automatyczna windykacja należności

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia porównywalną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w określonym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać swoje harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, gdy wyliczone powyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]