Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Chcesz użyć generator not księgowych? Sprawdź flobo.io/generator-not/.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej lub później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu należności mogą być przejściowe problemy finansowe albo zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada także innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]