Kto może skorzystać z metody kasowej?

Zajrzyj na https://bit.ly/3KgpdQL, aby otrzymać informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta zapłaty. Mając na względzie wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór przelewów przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]