Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Proforma znaczenie. Więcej szczegółów na https://tinyurl.com/yxvk3ozo.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale także i gros osób dokonujących zakupów przez internet, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, stąd często można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Powinno się jednakże zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący rodzajem zaproponowania konkretnej oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna artykułów czy zrealizowania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili być zmienione.

Faktura proforma musi być wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma wygląda oraz posiada podobne dane co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • wskazanie terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Powinno się również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.