Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Po więcej szczegółów o energii z odzysku skieruj się tutaj.

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpił nagły wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż firmy wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno obniżą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej przemysłu przez implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, przede wszystkim przez zwiększenie elektryfikacji czy redukcję zużycia węgla i gazu, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, czy trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest również zimno.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest także użycie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana na rozmaitych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i ponowne jej użycie daje z czasem znaczne oszczędności, a zarazem skutkuje redukcją śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu przemysłu w kolejnych dekadach

W czasie ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, zastosowanie tego rodzaju procesów wiąże się ze poważnymi kosztami, jednakże w efekcie pożytek jaki one zapewniają, całkowicie je rekompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei redukcja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10