Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole naszej Kancelarii działają adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku po rozwodzie, podniesienie, redukcję bądź ustalenie kwoty alimentów, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, sporządzanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Znaczącym obszarem pracy Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po złożonych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie bądź o przedłużenie pozwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też pomocy prawnej w sprawach z zakresu potwierdzenia posiadania, przywrócenia i nadania obywatelstwa polskiego, ale także uznania za obywatela Polski. Natomiast przedsiębiorstwom pragnącym zatrudnić cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronną obsługą prawną w tym zakresie.

Siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08